Το «Winchester House» και η Ελλάδα! Πότε θα κάνουμε Single Sign On (SSO) σαν πολίτες;

http://www.12pm.biz/el-gr/Articles.aspx?ElementID=d61226bb-b5b1-48e7-8b28-b074fc80071a

Θεοφάνης K. Γιώτης BA, MSc, PMP®, MCT, Ph.D. Cand.
Theofanis.Giotis@12pm.biz
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 12PM CONSULTING
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ITEC CONSULTING
Πρόεδρος Δ.Σ. PMI GREECE Chapter
Πρόεδρος Δ.Σ. IAMCP GREECE
Ανταποκριτής Ελλάδας για τα PM Forum / PM World Today

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s